Izloženost podzemnih dijelova građevine utjecaju vode može se podijeliti u tri stupnja: utjecaj vlage iz zemlje (u tlu slabe vodonepropusnosti), procjedna voda (voda koja prodire kroz tlo bez hidrostatskog tlaka) i podzemna voda koja djeluje hidrostatskim tlakom u tlu koje je vodonepropusno.

Primarna funkcija podzemne hidroizolacije je u tome da spriječi nepovoljni prodor vode i vlage u unutrašnjost podzemnih dijelova objekta. Sekundarna funkcija hidroizolacije je u tome da zaštiti same konstruktivne elemente građevine od utjecaja soli i drugih štetnih tvari iz vode u smislu da se održi kvaliteta i trajnost samog objekta.

Horizontalna hidroizolacija treba spriječiti prodor vlage u pod i zidove podrumskih  ili prizemnih prostorija. Vertikalna hidroizolacija sprečava prodor vlage u zidove podruma.

Horizontalna i vertikalna hidroizolacija moraju činiti jedinstvenu zaštitu objekta gdje god je on u dodiru sa zemljom (i još 30 cm iznad zemlje), bez prekida prodora i mogućnosti vlaženja.

Podrum građevine treba zamisliti kao posudu uronjenu u vodu. Što je posuda dublja, trebati će nam veća sila da bismo je potopili. Tako je i dublji podrum u vlažnom tlu izložen većim silama koje uzrokuju tlak podzemnih voda. Ponekad se događa da podzemna voda polomi podnu ploču ili je odigne nakon čega slijedi poplava a ugrožena je i stabilnost cijele građevine.

Ako hidroizolacija nije napravljena poput nepropusne posude (kade) koja potpuno obuhvaća ukopani dio građevine, podrum će uvijek biti vlažan a moguće su i prave poplave. Zbog tlaka podzemne vode horizontalna hidroizolacija mora izdržati silna opterećenja pa se sve češće primjenjuju pvc hidroizolacijske membrane, visoke čvrstoće i dugotrajnosti.

Hidroizolacija se polaže odozgo i preklapa preko ruba temeljne ploče ili podložnog betona. Nakon gradnje betonskih (uglavnom) podrumskih zidova, vanjska vertikalna hidroizolacija koja bočno štiti zidove od vode iz tla, mora se nepropusno povezati s horizontalnom hidroizolacijom.

Tako će podrumski zidovi ostati trajno zaštićeni i suhi a spriječeno je i kapilarno uzdizanje vlage.

 

Sikaplan  WP 1100-15HL

 

Sikaplan WP 1100-15HL je homogena hidroizolacijska membrana sa signalnim slojem, bazirana na  polivinilkloridu (PVC-P). Debljina membrane: 1,50 mm. Boja: gornji sloj-žuti/donji sloj-crni.

Područje primjene: hidroizolacija svih vrsta građevinskih objekata ispod zemljane površine protiv podzemnih voda. 

Obilježja:

• visoka otpornost starenju
• visoka vlačna čvrstoća i izduljenje
• otporna na prodor korijenja i mikroorganizme
• otporna na sve prirodne agresivne medije u
   podzemnoj vodi i tlu
• visoka paropropusnost
• visoka otpornost na mehanički udar
• visoka postojanost oblika
• visoka elastičnost na niskim temperaturama
• zavariva vrućim zrakom
• pogodna za ugradnju na zbijeno tlo
• pogodna za meku kiselu vodu
• pogodna za ugradnju preko slabih podloga
• može se ugraditi na vlažne ili mokre podloge


Način primjene i metoda ugradnje:


Slobodno položena i mehanički učvršćena ili slobodno položena i opterećena.
Svi preklopi membrane moraju biti zavareni npr. koristeći ručne pištolje za zavarivanje i tlačne valjke ili automatske aparate za zavarivanje, sa individualno prilagodljivim i elektronički kontroliranim temperaturama zavarivanja (kao ručni Leister Triac PID/automatski: Leister Twinny S/poluautomatski: Lester Triac Drive).
Parametri zavarivanja, kao brzina i temperatura, moraju biti određeni ispitivanjima na gradilištu, prije početka bilo kakvih zavarivačkih radova.

Ograničenja: membrana nije otporna na trajni kontakt s materijalima kao što su bitumen, plastike osim PVC-a; u tom slučaju zahtijeva se razdvajajući sloj od geotekstila (> 300 g/m2). Membrana nije postojana na UV zračenje i ne treba se ugrađivati na strukture trajno izložene UV zračenju i vremenskim uvjetima.