1. PROPISI I PRIMJENA

1.1 Sikaplan 15G pvc krovna membrana

1.1.1 Područje primjene i svojstva

Sikaplan-15G (debljina 1.5 mm) je poliesterom pojačana, višeslojna sintetička, vodootporna krovna membrana bazirana na polivinil kloridu vrhunske kvalitete (PVC). Primjena: krovna hidroizolacijska membrana za izložene ravne krovove, slobodno položena i mehanički fiksirana. Karakteristike: iznimna otpornost degradaciji uključujući i trajnom UV zračenju, visoka otpornost na starenje, tuču i mehaničke utjecaje, otporna na sve uobičajene utjecaje okoliša, visoka čvrstoća istezanja, izvrsna savitljivost na niskim temperaturama, visoka paropropusnost, iznimna zavarljivost. Boja: svjetlo siva. Proizvođač: SIKA Švicarska.

1.1.2 Posebnosti i podnošljivosti

Sikaplan 15G krovne membrane polažu se svijetlijom stranom nagore. Osiguravanje položaja vrši se mehaničkim učvršćivanjem. Vareni spojevi se izrađuju zavarivanjem vrućim zrakom.
Sikaplan 15G krovne membrane nisu otporne na: materijale koji sadrže ulja i otapala, bitumen, materijale koji sadrže bitumen, izolacione materijale iz polistiren-tvrde pjene. Protiv nekompatibilnih materijala dovoljno je spriječiti direktan kontakt razdijelnim oblogama, (geotekstil).

1.1.3 Vareni spojevi

Sikaplan 15G krovne membrane spajaju se zavarivanjem vrućim zrakom. Besprijekorna tehnika spajanja moguća je samo sa specijalnom opremom: automat za zavarivanje vrućim zrakom, ručni aparat za zavarivanje vrućim zrakom i pritisni valjak. Kontrola varova vrši se čeličnom iglom za provjeru varova. Prema općim propisima preklop vara mora iznositi najmanje 4 cm a širina zavarivanja najmanje 2 cm. U praksi se pokazalo da je kod oblikovanja određenih detalja postignuta besprijekorna nepropusnost sa manjim širinama vara. Zavarivanje vrućim zrakom se odlikuje slijedećim značajkama: obje sastavne površine se ravnomjernim zagrijavanjem dovode u plastično stanje, pritisak se vrši direktno nakon postizanja plastičnog stanja, brzina zavarivanja varira u ovisnosti o okolnoj temperaturi i temperaturi vrućeg zraka.

1.1.3.1 Zavarivanje automatima za zavarivanje

Temperatura zavarivanja ne smije biti manja od potrebnih 250-350 C. Sapnica i pritisni valjak moraju biti široki > 4 cm. Brzina pokretanja i temperatura vrućeg zraka moraju biti podesivi. Temperatura zavarivanja i brzina zavarivanja moraju biti tako usuglašene da u području vara ne nastanu greške niti deformacije pvc membrane.

1.1.3.2 Zavarivanje ručnim aparatima za zavarivanje

Sapnica za zavarivanje sa ravnim rasporom mora biti široka 4 cm. Temperatura zavarivanja ne smije biti manja od potrebnih 250-350 C. Postupak zavarivanja pvc membrane je slijedeći: sapnica ručnog aparata se uvede u preklop tako da se oba preklopa vara jednolično zagrijavaju da se pomoću 4 cm širokog pritisnog valjka, koji se kontinuirano pokreće u smjeru zavarivanja, homogeno povežu.

1.2 Sika-Trocal PVC lim

1.2.1 Područje primjene

Sika-Trocal PVC limovi sastoje se od 0,6 mm debelog pocinčanog čeličnog lima, koji je s jedne strane kaširan mekim PVC-om debljine 0,8 mm. Limovi se mogu rezati i obrubljivati uobičajenim alatima za obradu lima, tako da se za sve priključke i završetke mogu izraditi potrebni profili. Priključak na pvc membranu uvijek je moguć, pod uvjetom da je površina profila široka ca. 5 cm.

1.3 PVC tipski elementi

Slijedeći PVC ugradbeni dijelovi se isporučuju u pojedinačnim dijelovima iz PVC-tvrdog materijala: odzračnik, jednostruki krovni slivnik, dvostruki slivnik toplinski izoliran, antenski nosač, unutarnji i vanjski kutevi. Oni su podobni za priključak svih PVC membrana. Ukoliko priključak na dio pribora ili krovne elemente zahtijeva prilagodbu oblika Sikaplan 15G membrane preoblikovanjem vrućim zrakom, za to je pogodna traka Sikaplan 18D ( pvc krovna membrana, nearmirana).

2. OSNOVE IZVEDBE

2.1 Zahtjevi u pogledu podloge

Općenito bi trebalo izrađivati krovne površine s nagibom. Krovne površine bez nagiba se u pojedinim slučajevima označavaju kao posebne konstrukcije. Nadalje je preduvjet suha, ravna i zatvorena podloga bez izbočina i neravnina. Sikaplan 15G membrana je pogodna i za posebne konstrukcije bez nagiba. Zbog slobodnog polaganja i propusnosti vodene pare pvc membrana, dozvoljena je podloga male vlažnosti.

2.2 Razdijelne obloge

Razdijelne obloge su potrebne da bi spriječile direktan kontakt Sikaplan 15G membrane sa nekompatibilnim materijalima, kao npr. bitumenom i polistiren tvrdom pjenom. Prije nanošenja pvc membrane potrebna je postava zaštitne obloge, geotekstil ( 100, 200, 300…gr/m2 ) u slučaju kada se pvc membrana postavlja direktno na konstruktivnu podlogu, preko bridova i neravnina.

2.3 Osiguravanje položaja

Kod osiguranja položaja slobodno položenih krovnih membrana mehaničkim učvršćenjem izvode se preko učvršćenja punktualno u podkonstrukciju aero-dinamička opterećenja koja djeluju na krovnu izolaciju. Dodatno je za pravilno učvršćivanje krovne površine potrebno “rubno učvršćivanje” krovne membrane. Učvršćenja krovne membrane trebaju biti što je moguće manje pod utjecajem horizontalnih sila, ne smiju deformirati podkonstrukciju, ne smiju se izvući iz podkonstrukcije. Razmaci redova i učvršćenja predviđeni za Sikaplan 15G membranu odgovaraju međutim višegodišnjim iskustvima i kao takvi omogućavaju izvedbu bez dodatnih proračuna. Kod mehaničkog učvršćenja se pojedini elementi uobičajeno raspoređuju u redovima kao linearno učvršćenje unutar preklopa vara i kao linearno učvršćenje neovisno o preklopu vara. Vrsta i broj potrebnih učvršćenja utvrđuje se proračunom za određeni objekt. Obračun broja učvrsnih elemenata / m2 krovne površine ovisan je o visini krovne ravni iznad zemljišta, brzini vjetra, geometriji građevine i podjeli krovne površine, mjestu gradnje, mjernom opterećenju/količina za učvrsne elemente u svezi proračuna čvrstoće.

2.3.1 Izvedba mehaničkih učvršćenja

Učvršćenja unutar varenog preklopa: učvrsni elementi se postavljaju tako da krovna membrana koja se učvršćuje prelazi najmanje 1 cm iza učvrščivača.
Učvršćenja neovisno o varenom preklopu: učvršćivači se postavljaju na membranu u ravnoj liniji sa što je moguće ravnomjernijim razmacima. Preko učvrsnih elemenata privaruje se traka ili pokrivna fleka.

2.3.2 Izvedba rubnih učvršćenja

Rubna učvršćenja se označavaju i kao “fiksiranje” i izvode se kao “linearna” ili “linijska” učvršćenja.

3. ODRŽAVANJE PVC KROVNE MEMBRANE

3.1 Osnovne upute

U osnovi pvc krovne membrane, tip Sikaplan 15G ne zahtijevaju nikakve radove održavanja što se materijala tiče. Tokom vremena utjecaji okoliša mogu dovesti do neželjenog taloženja, obrastanja i začepljenja odvoda, stoga ih je potrebno redovito čistiti. Krovne površine, koje zbog svoje konstrukcije nisu predviđene za hodanje, treba osigurati tako, da pristup bude dozvoljen samo u opravdanim slučajevima, što se mora kontrolirati.

3.2 Popravci na krovnoj membrani

Oštećenja krovne membrane se u normalnom slučaju dešavaju samo ako je krovna izolacija neuobičajeno opterećena. Za popravak je potreban komad trake koji će oštećeno mjesto sa svih strana prekriti ca. 5 cm. Pravilno izvršen popravak ne škodi funkciji krovne izolacije.