Hidroizolacija Sikaplan SGMA

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana na bazi PVC-a za prohodne krovove, krovne terase i zelene krovove.

Prednosti: postojana na starenje, mikroorganizme i gljivice.

Hidroizolacija Sikaplan 15G

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana na bazi PVC-a za izložene ravne krovove slobodno položena i mehanički fiksirana.

Prednosti: iznimna otpornost degradaciji uključujući i trajnom UV zračenju, visoka otpornost na starenje, visoka otpornost na tuču, otporna na sve uobičajene utjecaje okoliša, visoka otpornost na mehaničke utjecaje, izvrsna savitljivost na niskim temperaturama, visoka paropropusnost.

Hidroizolacija Sikaplan WP 1100-15

Hidroizolacijska membrana na bazi PVC-a, homogena, otporna na alge, mikroorganizme i prodor korijenja. Pogodna za ugradnju preko slabih podloga (vrijednost pull off-a < 1,5 N/mm2). Visoka otpornost starenju, visoka vlačna čvrstoća i izduljenje, visoka elastičnost na niskim temperaturama.