Naše sjedište Kontakt detalji

10000 Zagreb, Hrvatska

Adresa

Pčelički put 10

Kontakt telefon:

+ 385 98 277 992

Email

hidroprofil@hidroprofil.hr

Pišite nam

Naziv: HIDROPROFIL USLUŽNI OBRT
Adresa: PČELIČKI PUT 10, 10000 ZAGREB
Vlasnik obrta: ALEN SOKLER
OIB: 93174893888
IBAN: HR8124020061140277705    Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Obrt je upisan u Obrtni registar 23.03.2006. s datumom početka obavljanja obrta 03.04.2006. s obrtnicom broj 21010123302 i matičnim brojem obrta 92558666.