Cijena izrade hidroizolacije i toplinske izolacije ovisi o: vrsti, podlozi i zahtjevnosti površine za izoliranje, vrsti i tipu hidroizolacije, detaljima na hidroizolaciji (odvod, vertikalni završetak, okapnica, svjetlarnik, ograda, prodori…) te o vrsti i debljini toplinske izolacije.

Da bismo Vam izradili ponudu za željenu površinu nekoliko je mogućnosti:

1. Na Vaš poziv dolazimo na pregled i izmjeru.

2. Putem mail-a dostavite nam:

– sliku, površinu u m², opseg u m¹, količinu odvoda, vrstu i debljinu toplinske izolacije (ukoliko je potrebno, npr. XPS d=10 cm ili EPS d= 5 cm ili po našoj preporuci/izračunu).

3. Putem mail-a dostavite nam:

– skicu, kratak opis postojećeg stanja ( npr. ravni krov, novogradnja ili sanacija, završna obloga je bitumenska hidroizolacija ili šljunak ili kulir ploče…), površinu u m², opseg u m¹, količinu odvoda, vrstu i debljinu toplinske izolacije (ukoliko je potrebno , npr. XPS d=10 cm ili EPS d= 5 cm ili po našoj preporuci/izračunu).

4. Troškovnik

Nakon prikupljenih informacija ili pregleda izradit ćemo Vam ponudu sa specifikacijom materijala i opisom svih potrebnih usluga.

Izrada ponuda i dolazak na području Zagreba i šire okolice je besplatan.

Postanite naš klijent

Hidroizolacije i izolacije prepustite stručnjacima